Freeskate movement

Teadmiseks osalejatele

Freeskate Movement reeglid (ilma reguleerijateta)
 • Skeidijuht on sündmuse korraldaja, kes suhtleb osalejatega, annab neile korraldusi, juhib tiimi ning otsustab kuhu sõidetakse ja mida ühissõidul tehakse.
 • Skeidijuhist palume mitte mööda sõita (v.a. tiimi liikmed). Kui on ees pikem ilma teeületusteta lõik ja järmine peatuskoht on teada, siis on antud luba mööda kimamiseks.
 • Vile märguanded – 1 vile – STOP!  2 vilet – hakkame liikuma
 • Kergliiklusteedel liikudes palume jälgida, et vasakusse teeserva jääks natuke ruumi selleks, et vastutulijad saaksid meist ohutult mööduda. 
 • Kuna tavalisel Freeskate Movement’il liiklusreguleerijaid ei ole, kes ristmikel teid kinni paneks ja ohutust tagaks, tuleb järgida korraldaja juhiseid, et rulluisusõit sujuks ohutult.  Teeületused teeme üldjuhul koos, kuid iga osaleja peab ise liikluses tähelepanelik olema. 
 • Ülekäigurajal veendu enne, et teeületus oleks sulle ohutu.
 • Reguleerimata teeületamistel veendu, et tee oleks vaba ja sa ei segaks sõidukijuhte. 
 • Sõiduteedel liikudes palume jälgida, et tagant- ja vastutulevad sõidukid ohutult mööduda saaks.
 • Jalgratturid sõidavad uisutajatest tagapool kuna neil oleks uisutajate keskel liiga suur oht uisutajatega kokku põrgata
 • Palume skeidil alkoholi mitte tarbida. Soovitaks tarvitada vett või mõnda muud mittealkohoolset jooki
 • Palume mitte suitsetada sõidu ajal keset rahvamassi. Meil käib päris palju mittesuitsetajad, kes üldse ei satu vaimustusse, kui neile suitsu näkku puhutakse. Samuti peatuste ajal arvesta teistega.
Freeskate Movement Suursõidu reeglid (reguleerijatega)
 • Skeidijuht on skeidi korraldaja, kes suhtleb osalejatega ja annab neile korraldusi, juhib tiimi ning otsustab kuhu sõidetakse ja mida ühissõidul tehakse.
 • Rahvajuht on rivi eesotsas helkurvestiga reguleerija, kes juhib grupi tempot ja suunab tähelepanu, kus on ohutu liigelda.
 • Palume rahvajuhist mitte ette uisutada, nii püsib grupp paremini koos ja reguleerijad jõuavad teed õigel ajal kinni panna.
 • Rahvajuht kasutab  märguannetena vilesignaale: 1 vile – STOP!  2 vilet – Hakkame liikuma
 • Lipp on peale rulluisutajaid rivi tagumises otsas ja asub jalgratturitest eespool. Jalgratturid sõidavad uisutajatest tagapool kuna neil oleks uisutajate keskel liiga suur oht uisutajatega kokku põrgata
 • Palume jälgida, et vasakusse teeserva jääks natuke ruumi selleks, et vastutulijad saaksid meist ohutult mööduda ja reguleerijad saaksid minna tagantpoolt ettepoole teid kinni panema
 • Kui uisutame näiteks autoteedel siis tõenäoliselt paluvad reguleerijad teil paremasse teeserva hoida.
 • Palume jälgida hoolega reguleerijate märguandeid. Oluline järgida ka uisutajatele näidatud STOP märki ning aegsasti ristmiku lähedusse jõudes hoog maha võtta.
 • Palume skeidil alkoholi mitte tarbida. Soovitaks tarvitada vett või mõnda muud mittealkohoolset jooki
 • Palume mitte suitsetada sõidu ajal keset rahvamassi. Meil käib päris palju mittesuitsetajad, kes üldse ei satu vaimustusse, kui neile suitsu näkku puhutakse. Samuti peatuste ajal arvesta teistega.
 • Jälgi peatustest lahkudes, et midagi või kedagi maha ei jääks. Palun ära viska prügi maha!
Underground Freeskate Movement
 • Skeidid toimuvad öösel linnatänavatel
 • On üks skeidijuht kes suunab grupi liikumist
 • Liiklust ei reguleerita

Reeglid tiimile

Tiimi liikmed vastutavad skeidil osalevate uisutajate ja ratturite eest ning on lubatud reguleerima kaines olekus. Suitsetamine ning alkoholi tarbimine ei ole ole kooskõlas FM tiimi väärtustega ning ei sobi kokku reguleerija vastutusrikka ülesandega.

Viisakus ennekõike, seda nii autojuhtide, ratturite, uisutajate kui ka kõigi tiimiliikmete suhtes.

Ole väga tähelepanelik kogu skeidi vältel ning pühendu skeidi turvalise liikumise kindlustamisele.

Kui keegi märkab liigselt ebakaines olekus olevat kaassõitjat, siis annab sellest teada korraldajale. Korraldaja otsustab, kas isiku jätkamine skeidil on turvaline või mitte.

freeskate reguleerija

Märgiga reguleerija

 • Reguleerijad tegelevad peamiselt uisutajate turvalisuse tagamisega. Seda nii ristmike sulgemisega, kui ka uisutajate grupi liiklusohutu käitumise tagamisega.
 • Teede kinnipanekuks saad korraldusi enamasti skeidijuhi käest.
 • Rulluisuta võimalusel skeidijuhi läheduses selleks, et tal oleks võimalus anda instruktsioone teede sulgemiseks.  
 • Hea kui oled eelnevalt tutvunud skeidi marsruudiga.
 • Enne ristmiku sulgemist veendu, et uisutajate grupp on koos, et ühiselt ja võimalikult kiiresti ristmik ületada ning häirida võimalikult vähe üldist liikluskorraldust.
 • Sulge liiklust vaid nii, et see oleks ohutu kõigile liiklejatele. Lase autod, mis on lähedal läbi ja sulge tee alles peale neid, kui liiklus rahulikum (ei hüppa autodele liiga äkki ette)
 • Väldi autode sattumist uisutava rahva keskele. Vastavalt olukorrale, kas peata autod või tõkesta uisutajate rivi. Autosid tuleks läbi lasta olukordades, kus uisutajate rivis on piisavalt suured vahed, et autod vahepeal ohutult läbi minna jõuaks. Samuti siis, kui on näha, et see on mõistlik konfliktide vältimiseks (näiteks tegu on närvilise autojuhiga) ning kindlasti siis, kui teisele poole uisutajatemassi soovib saada töötavate vilkuritega operatiivauto (kiirabi/tuletõrje/politsei). 
 • Jälgi, et uisutajad hoiaksid vajadusel paremale poole tee äärde. 
 • Kui üldine uisatimestempo on liiga kiire ja tekivad suured vahed sisse, siis anna esimesele otsale märku tempo aeglustamiseks.
 • Kutsu viisakalt üles uisutajaid sõitma teisi osalejaid ning liiklejaid ohtu seadmata.
 • Tuleta uisutajate keskele sattunud ratturitele meelde, et uisutajate turvalisuse huvides peaksid nad sõitma uisutajategrupi taga.
 • Anna skeidi sujuvaks liikumiseks vajalikku infot teistele reguleerijatele, rahvajuhule ja skeidi juhile

Skeidijuht

 • Skeidijuhi ülesandeks on reguleerijate töö koordineerimine, marsruudi koostamine ja skeidi läbiviimine
 • Skeidijuht vastutab selle eest, et kõik vajalikud teeületused/ristmikud saaksid õigel ajal reguleerijate poolt kinni pandud, et osalejad saaksid turvaliselt teeületusi teha
 • Skeidijuht otsustab millal FM’i uisutajaterivi liikuma või seisma peaks ja annab vastavat infot rahvajuhile 
 • Skeidijuht valib teede ning ristmike ületamiseks kõige turvalisema ja ohutuma viisi.

Rahvajuht

 • Teeb tihedat koostööd skeidijuhi ja lipuga.
 • Hoiab mõnusat tempot, et uisuseltskond liialt laiali ei valguks ning uisutajate rivi liialt pikaks ei veniks. 
 • Hoolitseb selle eest, et kogu uisutajaterivi liiguks ühtlase tempoga ja ühes suunas.
 • Kui vahed uisutajate vahel liialt pikaks venivad, kohendab tempot, et uisutajate grupp oleks võimalikult koos. 
 • Hoiab sidet tagumise lipuga, et valida õige liikumise tempo.
 • Annab märku erinevatest takistustest rajal kokkulepitud käemärkidega.
 • Annab märku peatumiseks – 1 vile
 • Annab märku edasi liikumiseks – 2 vilet

Lipp

 • Teeb tihedat koostööd Rahvajuhiga
 • Kui tagumine ots hakkab esimesest otsas liiga maha jääma, siis annab ta sellest kohe teada rahvajuhile, et tuleks tempot maha võtta või järgi oodata.
 • Jälgib olukorda, et jalgratturid püsiksid tema selja taga ja rulluisutajad temast eespool
 • Kui toimub kukkumine või keegi mingil põhjusel maha jääb, tuleb esimesele otsale anda kohe märku, et kõik seisma jääks, kuni olukord laheneb ja on võimalik edasi liikuda.
 • Kui tagumine ots on koos, siis annab esimesele otsale märku, et võib liikuma hakata ja vajadusel annab ka märku, kui võib tempot tõsta.
 • Peatustest lahkub ta viimasena, kontrollides üle, et keegi maha ei jääks ega midagi sinna maha ei ole jäänud

Freeskate movement

Tiimi varustus

Tiimi varustuseks loetakse kõiki vahendeid, mis on muretsetud FM’i jaoks eesmärgiga seda skeidil avalikult kasutada ning mille kohta on kokkulepitud, et tegemist on Tiimi varustusega. Varustuse hulka kuuluvad Vestid, märgid, raadiosaatjad, lipud, vile, esmaabipakk

You can find the events of the Freeskate Movement on the current Facebook page

Freeskate Movement Tiim

en_GB

Eratreeningule registreerimine