RULLUISUKOOL.EE E-POE LEPINGUTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

  1. Limitless Lifestyle OÜ, registrikoodiga 14721677, aadress Punga tn 3, Tallinn Harjumaa, 12011, Eesti (edaspidi nimetatud Müüja) ja klient, kes vormistab Müüjale kuuluvas veebikeskkonnas www.rulluisukool.ee (edaspidi nimetatud E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Tarbija, Ostja, Klient), sõlmides käesoleva ostumüügilepingu (edaspidi Leping).
  2. E-pood on Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Tarbijale.
  3. Rulluisukool.ee on Müüjale kuuluv registreeritud kaubamärk.
  4. Lepingu tingimused on Tarbijale kättesaadavad E-poe ostukeskkonnas ning Tarbijal on võimalus tellimuse vormistamisel lepingu tekst PDF vormis ka salvestada.
  5. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Tarbijat sellest teavitada. Sellisel juhul kehtivad Tarbija suhtes Lepingu tingimused, mis kehtisid Lepingu sõlmimise ajal.

2. HINNAD JA MAKSUD

  1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
  2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Tarbija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Tarbijal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
  3. Juhul kui Tarbija tellib E-poest tooteid ning tellimus tuleb tarnida väljapoole Eestit, st tegemist on rahvusvahelise tellimusega, võib tellitud tootele sihtpunkti jõudes lisanduda tolli- või muud maksud. Igasuguste võimalike lisamaksude tasumise kohustus on Tarbijal.

3. TASUMISVIISID

  1. E-poest tellitud toodete eest on võimalik tasuda:
   1. internetipanga kaudu (E-poes on võimalik kasutada Swedbank, LHV ja SEB pangalinki);
   2. krediitkaardiga;
   3. arvega, juhul kui sellised kokkulepped on varasemalt sõlmitud.

4. TOOTED JA TELLIMUSE SOORITAMINE

  1. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
  2. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
  3. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
  4. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Tarbijaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tasutud raha tagastamise. Tarbijale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
  5. Tellimuse sooritamiseks valib Tarbija välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi vajutades lingile „Lisa korvi“. Juhul kui Tarbija on lõpetanud toodete valimise, tuleb Tellimuse esitamise jätkamiseks vajutada ostukorvis olevale lingile „Mine maksma“, mille tulemusel suunatakse Tarbija tellimuse andmete sisestamise lehele. Seejärel kohustub Tarbija sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, tasumisviis, tarneviisi). Tellimuse protsessi jätkamiseks tuleb Tarbijal vajutada lingile „Kinnita tellimus“, mille korral esitab E-poe süsteem Tarbija poolt sisestatud andmetest lähtuvalt kogu tellimuse avalduse veel kord ülevaatamiseks ja võimaluse sisestusvigade parandamiseks. Juhul kui kuvatud andmed on õiged, tuleb Tarbijal tellimuse kinnitamiseks ja edastamiseks vajutada lingile „Mine maksma“. Pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist edastab Müüja viivitamata e-kirja teel kinnituse tellimuse saamisest.
  6. Tarbija kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Tarbija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
  7. Tellimuse täitmine toimub siis, kui Tarbija on saatnud E-poe lehe kaudu tellimuse ning tellimuse eest tasutud summa on laekunud Müüja arveldusarvele.
  8. Leping loetakse sõlmituks arvates hetkest, mil Tarbija on tellimuse kinnitanud ja selle Müüjale edastanud (Lepingu jõustumine).
  9. Müüjal on õigus tellimus tühistada ja Lepingust taganeda, kui Tarbija poolt ei ole laekunud tellimuse eest ostusummat 3 päeva jooksul.

5. TARNEVIISID JA -TINGIMUSED

  1. Sõltuvalt Tarbija asukohast on kauba kättesaamiseks 4 erineva tarneviisi:
   1. Tooted toimetatakse Tarbijani Eestis, Lätis ja Leedus OMNIVA pakiautomaadi vahendusel.
   2. Tooted toimetatakse Tarbijani Soomes, Eesti SmartPost pakiautomaadi vahendusel.
   3. Tarbija tuleb ise toodetele järele Müüja asukohta aadressil Punga tn 3, Tallinn, 12011, Eesti.
  2. Kõik tellitud kaubad pannakse teele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.
  3. Baltimaades jääb tarneaeg enamjaolt vahemikku 1-4 tööpäeva, välismaale tellides vahemikku 3-14 tööpäeva. Toodud tarneajad on hinnangulised, kuna lõplik tarneaeg sõltub meie logistikapartneritest.
  4. Tellitud kaubad tarnitakse Tarbija poolt tellimuses märgitud tarneaadressile.
  5. Suuremahulised tellimused toimetatakse Tarbijani eraldi kokkuleppe alusel.
  6. Kui Tarbija on valinud toote kättesaamisviisiks toodetele ise järele tulemise Müüja asukohta, siis tellitud toodete üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Tarbijale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele toote üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Tarbijaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

  1. Kui Tarbija soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne müüjapoolset lepingu täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Tarbija sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil pood@rulluisukool.ee või täita e-poes vastav avaldus. Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Tarbija kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number).
  2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset Lepingu täitmist ning taganeja puhul on tegemist tarbijaga, siis toimub Lepingust taganemine vastavalt E-poe Lepingu peatükile „Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus”.
  3. Müüja kannab Tarbijale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. Tarbija poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

7. TARBIJA 14-PÄEVANE LEPINGUST TAGANEMISÕIGUS

  1. Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tagastamisõigus ei kehti järgnevatel juhtudel:
   1. toode on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades või on personaliseeritud;
   2. suletud kaubad, mis ei sobi tagastamiseks hügieeni ning tervisekaitse põhjustel.
  2. Tarbija võib tootega tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (VÕS §56 lg 4). Seega, palume tagastada kasutamata, siltidega, korrektne ja võimalusel originaalpakendis kaup.
  3. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.
  4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadad teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
  5. Tarbija peab kauba tagastama müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest!
  6. Kauba tagastamisega seotud kulud katab tarbija!
  7. Toote eest tasutud summa, koos kättetoimetamiskuludega (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Sinu valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist), tagastame viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Sinu otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasid makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui oled sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Sulle sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Rulluisukool.ee e-pood jätab endale õiguse keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni oled esitanud tõendid, et oled asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Lepingu punktis 7.2. toodud tingimustele, siis raha Tarbijale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Tarbijale toote tagastamisega seotud kulud katab Tarbija.

8. PRETENSIOONI ESITAMISE KORD

  1. Müüja poolt müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduse § 218 lg-s 2 sätestatud tarbija 2-aastane pretensiooni esitamise õigus.
  2. Mõisted:
   1. Ekspertiis – tootja või tootja volitatud partneri poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
   2. Sõltumatu ekspertiis – Tarbija nõudmisel teostatav täiendav tasuline, sealhulgas tootja või tootja volitatud partneri poolt aktsepteeritud eksperdi või asjatundja sõltumatu ekspertiis juhul, kui Tarbija ei ole tootja või tootja volitatud partneri poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
  3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima alates toote üleandmisest Tarbijale.
  4. Pretensiooni esitamise aluseks on Müüja poolt Tarbijale väljastatud arve.
  5. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile pood@rulluisukool.ee eesti või inglise keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta ja võimaluse korral lisada tootest pildid. Pretensioonis tuleb märkida tellimuse number ning lisada Tarbija kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number) ja Müüja poolt Tarbijale väljastatud arve koopia.
  6. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:
   1. Puudused, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
   2. Puuduste eest, mis on põhjustatud toote hooldusjuhendi eiramisest;
   3. Puuduste eest, mis on põhjustatud toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud keskkonna-tingimustes.
  7. Tarbija pretensioon ei kuulu rahuldamisele kui Müüja tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud Tarbija süül.
  8. Müüja on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste välja-selgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote Müüjale müümise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud Tarbija süüst ja viimane ei nõustu sellega, siis on Tarbijal õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud Tarbija süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab Tarbija.
  9. Kui Tarbija esitab toote kohta pretensiooni pärast kuue kuu möödumist toote ostukuupäevast ja selgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab Tarbija.
  10. Kui pretensiooni aluseks oleval tootel tuvastatakse puudus, mis ei ole tingitud Tarbijast, siis toode asendatakse. Kui toote asendamine on võimatu, siis tagastatakse Tarbijale toote ostuhind.
  11. Kui müüja ja tarbija ei jõua omavahel kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks Eestis on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee . Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Tarbija võib vaidluste lahendamiseks kasutada ka üle Euroopa Liidulist internetipõhist vaidluste lahendamise keskkonda ODR (Online Dispute Resolution), mis on ligipääsetav siin http://ec.europa.eu/odr

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

  1. Lepingu tingimustega nõustudes annab Tarbija selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Teil on õigus küsida Teie kohta kogutavate andmete üksikasju ja paluda meil parandada neis esinevad ebatäpsused, mitte nõustuda andmete töötlemisega või nõuda selle piiramist ning nõuda juurdepääsu andmetele või andmete kustutamist või ülekandmist.
  2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Tarbija isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks Tarbijale vastavalt seadusele ning isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam vaja ei ole.
  3. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Tarbija isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüja sisestatud kaardiandmeid ei näe.
  4. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
  5. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Tarbija tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
  6. Isikuandmeid töötleb Limitless Lifestyle OÜ, registrikoodiga 14721677, aadress Punga tn 3, 12011, Tallinn, Eesti.
  7. Tarbija isikuandmeid, mis on vajalikud toodete vahendamiseks Tarbijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
  8. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Me suhtume Teie andmete kaitsmisse tõsiselt ja oleme Teenustega seoses kogutavate andmete kaitsmiseks võtnud asjakohased füüsilised ja tehnilised meetmed. Pidage siiski meeles, et kuigi astume Teie andmete kaitsmiseks mõistlikke samme, pole ükski veebisait, Interneti-ülekanne, arvutisüsteem ega juhtmevaba ühendus täiesti turvaline.
  9. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  10. Müüja jätab endale õiguse edastada Tarbijat puudutavaid isikuandmeid isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Tarbija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
  11. Tarbijal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
  12. Tarbija annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
  13. Tarbija annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.
  14. Kasutame kogutavaid andmeid järgmistel eesmärkidel:
   1. Teie või Teie seadme registreerimiseks Teenuse kasutamiseks;
   2. Teile soovitud Teenuse või funktsiooni pakkumiseks;
   3. kohandatud sisu pakkumiseks ja soovituste andmiseks Teie varasemate tegevuste põhjal meie Teenustes Teie eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud;
   4. reklaamimiseks, näiteks kohandatud reklaamide ja sponsorsisu pakkumiseks ning Teile sooduspakkumiste edastamiseks Teie eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud;
   5. meie turu, klientide, toodete, reklaamikampaaniate ja teenuste hindamiseks ning analüüsimiseks, et aidata meil oma kliente paremini mõista, vajaduse korral läbi statistiliste protsesside, pakkumaks Teile kõige sobivamaid teadaandeid, teenuseid ja kasutuskogemust
   6. Teie arvamuse küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta ning kliendiküsitluste läbiviimiseks Teie eraldi nõusoleku alusel, kui see on nõutud;
   7. mõistmaks, kuidas inimesed meie Teenuseid kasutavad, et saaksime neid täiustada ning arendada uusi tooteid ja teenuseid;
   8. Teie seadmele hooldusteenuste ja toe pakkumiseks;
   9. tarkvaravärskenduste pakkumise lihtsustamiseks;
   10. loteriide, auhinnavõistluste või reklaamikampaaniate korraldamiseks (seadusega lubatud määral);
   11. muudel eesmärkidel Teie nõusolekul

10. VASTUTUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

  1. Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
  2. Müüja ei vastuta tellimuse täitmata jätmise või muude tagajärgede eest, mis on põhjustatud Tarbija poolt ebaõigete andmete esitamisest.
  3. Tarbija kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
  4. Tarbija vastutab ise kõikide E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
  5. Tarbija vastutab täielikult E-poe Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Tarbijatele või kolmandatele isikutele.
  6. E-poe Lepingust tulenevad erimeelsused Tarbija ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning lähtuvalt E-poe Lepingus kokkulepitust.
  7. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Eesti kohtus tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11. KASUTAMISTINGIMUSED

  1. Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Tarbijale kohustuslik.
  2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Rulluisukool.ee e-poe lepingutingimustega”, nõustub Tarbija, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.
et

Eratreeningule registreerimine